Home   REALFAG I BARNEHAGEN

REALFAG I BARNEHAGEN

Fra januar 2016  ble vi med i kommunens realfagsprosjekt. Det har vært en fantastisk spennende og inspirerende reise. Som voksen i barnehagen har vi lært oss ny måte å tenke på og endret måten vi tilegner barna erfaringer/læring på. Vi stopper opp, spør oss selv hva som egentlig skjer, undrer oss sammen med barna, eksperimenterer og kommer frem til løsninger sammen. Når vi spør barna om hva de mener skjer, er det utrolig inspirerende å høre alle de kloke og gode svara barna uttrykker.

Voksne er mer bevisst i hverdagen og ser muligheter i den leken barna er i. Derfor vil spontane realfagspørsmål være en stor del av barnehagehverdagen vår. De planlagte aktivitetene legges frem på en spennende, leken og inspirerende måte.

Hvordan jobber vi med realfagspørsmål?

Boken «Realfag i barnehagen» har inspirert oss utrolig masse og er en kilde til hvordan vi i Snehvit jobber helt annerledes med å tilegne barn kunnskap. Vi gir dem erfaringer på en engasjerende og medvirkende måte.

Hva lurer vi på? Hva/Hvordan/Hvorfor? Vi holder på barnas nysgjerrighet og undring over spørsmålet. Vi diskuterer og kommer frem til en foreløpig forståelse/hypotese. Vi eksperimenterer og kommer frem til et fasitsvar/naturens lovmessighet. Vi dokumenterer, observerer underveis og evaluerer.

August til og med oktober dette barnehageåret har bydd på mange spennende aktiviteter. Gøy å se engasjementet til både voksne og barn. I hovedsak har det vært antall, rom og form vi har jobbet med. Ordning, sortering og sammenligning, utforske former og mønstre samt mål og måleenheter. Det har også blitt om naturfenomener siden vi har hatt en del høstvær den siste tiden. Barna har lurt på mange ting og vi har eksperimentert oss frem til gode svar. Vi har sett at matte også kan være vakkert. Det kan vi se i kunsten som barna lager og fra andre kunstverk. Vi tok frem et Picasso bilde som barna skulle selv tolke/male. Utrolig fascinerende å se barnas engasjement i dette. «Kubismen» heter tiden som bildet er malt i og inneholdt derfor ulike former og mønstre som barna kunne gjenkjenne, samt antall og farger av de ulike formene. Bærekraftig utvikling er viktig og vi har satt fokus på egen dyrkede poteter, gulrøtter og annet godt vi kan bruke til måltidene våre.