Home   Priser

Priser

FORELDREBETALING:

Eier fastsetter foreldrebetaling. Eventuelle endringer skal meldes til foresatte skriftlig og i god tid før iverksetting. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Følgende satser gjelder fra 01.01.17

Full plass:               2 730,-

– I tillegg kommer kost på 220,- pr. mnd.

Det gis 30 %  søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 eller flere

Ved forsinket henting av barna, vil det komme et gebyr på 300,- på hver påbegynte halvtime.

REDUSERT FORELDREBETALING

Foreldrene kan søke om redusert foreldrebetaling hvis familiens samlede årsinntekt er lavere enn    500 000,- Søknadsskjema finner dere her Skjema

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer fra 1. august 2015

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret og gjelder fra høsten da barnet har to år igjen til skolestart. Søknadsskjema finner dere her