Home   Vedtekter

Vedtekter

Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, jf. §§ 1 og 1a, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid.

På grunn av nye nasjonale satser i forhold til foreldrebetalingen, er det blitt forandringer i barnehagens vedtekter per 1. januar 2017. Forandringene finner dere under “foreldrebetaling”.

vedtekter-2017