REALFAGSBARNEHAGE. Velkommen til en av Arendals eldste familiebarnehager! Etablert august 2000

REALFAGSBARNEHAGE: Fra januar 2016 ble vi med i kommunens realfagsprosjekt. Det har vært en fantastisk spennende og inspirerende reise. Som voksen i barnehagen har vi lært oss ny måte å tenke på og endret måten vi tilegner barna erfaringer/læring på. Vi stopper opp, spør oss selv hva som egentlig skjer, undrer oss sammen med barna, eksperimenterer og kommer frem til løsninger sammen. Trykk på bildet under for å lese litt mer om realfag i barnehagen vår. Vil du vite mer om hva en realfagskommune er, så kan du klikke deg inn på linken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/11-nye-realfagskommuner/id2484051/

Om barnehagen


Barnehagen vår

Snehvit er en liten koselig familiebarnehage med plass til 10 barn (fulltid). Vi ligger sentralt til på Stina. En hverdag fylt med magiske opplevelser for små og store. Vi skal bruke sansene, lytte, se, høre, føle og undre oss over det som møter oss på vår vei, både i barnehagen og utenfor barnehagen. Barn ser omgivelsene rundt seg forskjellig fra oss voksne og vi
Les mer

TIL INFORMASJON

Fremover vil vi legge ut alle bilder av aktiviteter vi gjør sammen med barna i Kidplan. Vi vil derfor ikke legge bilder ut her på barnehagens hjemmeside lenger.