Home   Ukategorisert Barnehagen vår

Barnehagen vår

Snehvit er en liten koselig familiebarnehage med plass til 10 barn (fulltid). Vi ligger sentralt til på Stina.

En hverdag fylt med magiske opplevelser for små og store. Vi skal bruke sansene, lytte, se, høre, føle og undre oss over det som møter oss på vår vei, både i barnehagen og utenfor barnehagen. Barn ser omgivelsene rundt seg forskjellig fra oss voksne og vi må være tilstede på barns premisser og være undrende sammen med dem. Kreativiteten, fantasien og magien skapes undervis når vi som voksne har en lekende tilnærmelse til barna og deres interesser.

Barnehagen vår skal skape trygghet og glede, humor, latter, nærhet og nestekjærlighet. Her skal det være et fellesskap der alle føler seg inkludert og betydningsfulle. Vi skal vise respekt for ulikheter og ha en felles forståelse for at ingen er like, men at alle er unike. Her er det plass til alle.Positive holdninger, varme voksne og medvirkende barn skal prege barnehagehverdagen vår.”Barnas beste” går alltid først