Home   Barnehagens målsetting

Barnehagens målsetting

Snehvit familiebarnehage skal skape trygghet og glede.

Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Vi vil være varme og tydelige voksne. Vi vil vise respekt for hvert enkelt barn og deres forutsetninger. Vi vil ta hensyn til naturen rundt oss og dele gode naturopplevelser med barna. Lek og læring skal være sentralt i hverdagen.

Barnehagen vår skal skape trygghet og glede, humor, latter, nærhet og kjærlighet.  Vi skal bruke all vår kreativitet og utfoldelse til å skape en virksomhet som vi kan være stolte av. Vårt ønske er å ha en liten hjemmekoselig barnehage der alle barn blir sett, hørt og respektert. Vi skal være gode venner og ha nestekjærlighet for alle.

Alle mennesker ønsker å bli sett, hørt og verdsatt og dette skal være grunnleggende for vår barnehage.

Vi skal skape et miljø som er til det beste for barn, foresatte og ansatte. Dette gjøres gjennom medvirkning fra alle parter.

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. (Ram.pl)

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene.