Home   Ansatte

Ansatte

Pedagogisk veileder/Barnehagelærer

Lene

Lene Håkedal har vært i barnehagen siden høsten 2006. Hun har 60 % stilling i barnehagen. Stillingen er delt opp som pedagogisk veileder 12,5 t uken og som barnehagelærer 10 t uken. Lene har 3 årig førskolelærer utdanning med fordypning i småbarnspedagogikk. I tillegg har Lene deltatt på flere kurs og fagdager.

Lene er en varm og god omsorgsperson. Hun er en fantastisk pedagog som er kreativ, inkluderende og engasjerende. Hun har gått inn i realfagsprosjektet med iver, entusiasme og glede. Lene er åpen for nytenking og gjør alt til beste for Snehvitbarna våre.

Assistenter

sissel1

Sissel Anette Flotvik har vært fast ansatt i barnehagen siden desember 1999. Hun har 100 % stilling som assistent. Sissel er en trofast medarbeider og har lang erfaring i barnehage og svært god kompetanse innenfor arbeid med barn i alderen 0-6 år. Hun har barnepleier kurs, barnehageassistent kurs og parkleder kurs. Og har deltatt på flere andre kurs og fagdager, for å øke sin kompetanse. Sissel elsker jobben sin og føler at dette er hennes andre hjem. Hun engasjerer og inkluderer barna på en fantastisk måte. Sissel har stor kjærlighet og omsorg for barna og er en person som barna knytter sterke vennskapsbånd til. Sissel har alltid et ledig fang å sitte på.

Noriko Motonaga Øslebø er vikar i barnehagen. Hun har 40 % vikarstilling. Noriko er utdannet barnevernspedagog og studerer for tiden småbarnspedagogikk. Hun er ei sprudlende, blid og glad person som alle lett blir glad i. Noriko viser stor interesse for barnehagefaget og elsker å være kreativ, studere insekter og drive med dyrking.

Anniken Gullesen er fast ansatt i barnehagen. Hun har 40 % fast stilling og er utdannet barn- og ungdomsarbeider. Anniken er en sprudlende dame som sprer rundt seg med god energi. Hun er kreativ, leken og er en varm og trygg voksen for barna i Snehvit. For tiden er Anniken i mammapermisjon :)

Eier av barnehagen

Grethe Sigbjørnsen er eier og styrer i barnehagen. Grethe har ansvar for administrative oppgaver og økonomi.

“Jeg brenner for arbeidet mitt og kan nok til tider bli litt overengasjert. Da er det godt å ha medarbeidere rundt seg som er like engasjerte, elsker jobben sin og vil alt det beste for barna. Det pedagogiske innholdet i barnehagen er viktig og vi skal sammen jobbe målrettet mot de planer vi har satt i fellesskap. kjærlighet, omsorg, lek, humor, anerkjennelse, medvirkning, raushet, motivasjon og likeverd er noen av våre viktigste ingredienser i hverdagen. Jeg prøver å få til daglig kontakt med barn og medarbeidere”.

“Jeg er utrolig stolt over alle de flotte medarbeiderne i Snehvit familiebarnehage. De gjør en fantastisk jobb med å skape trygghet og glede i barnas hverdag. Det er disse utrolig flotte menneskene som gjør vår barnehage til en læringsarena av beste slag”.