Home   Ansatte

Ansatte

Pedagogisk veileder/Førskolelærer

Lene

Lene Håkedal har vært i barnehagen siden våren 2006. Hun har 100 % stilling som pedagog. Lene har 3 årig førskolelærer utdanning med fordypning i småbarnspedagogikk. I tillegg har Lene deltatt på flere kurs og fagdager.

Lene er en varm og god omsorgperson. Hun er en fantastisk pedagog som er kreativ, inkluderende og engasjerende. Hun har gått inn i realfagsprosjektet med iver, entusiasme og glede. Lene er åpen for nytenking og gjør alt til beste for Snehvitbarna.

Dette året har Lene 60 % stilling (40 % permisjon).

Assistenter

sissel1

Sissel Anette Flotvik har vært ansatt i barnehagen siden desember 1999. Hun har 100 % stilling som assistent. Sissel er en trofast medarbeider og har lang erfaring i barnehage og svært god kompetanse innenfor arbeid med barn i alderen 0-6 år. Hun har barnepleier kurs, barnehageassistent kurs og parkleder kurs. Og har deltatt på flere andre kurs og fagdager, for å øke sin kompetanse. Sissel elsker jobben sin og føler at dette er hennes andre hjem. Hun engasjerer og inkluderer barna på en fantastisk måte. Sissel har stor kjærlighet og omsorg for barna og er en person som barna knytter sterke vennskapsbånd til. Sissel har alltid et ledig fang å sitte på.

Barnehageåret 2016/2017 deltok Sissel på Barnehagefaglig grunnkompetanse, “Den gode assistenten – en forutsetning for kvalitet i barnehagen”, med Kari Pape. En del av Fylkesmannens arbeid for kompetanseheving i barnehagene.

Helene

Helene S. Fløistad har vært ansatt i barnehagen siden høsten 2010. Hun har 40 % stilling som assistent. Helene har gått videregående skole med Helse- og sosialfag. Hun har deltatt på flere kurs og fagdager for å øke sin kompetanse. Helene er utrolig kreativ og engasjerende. Hun har godt humør og masse energi som smitter over på både barn og voksen. Helene startet i utdanning høsten 2018 og studerer til barnehagelærer. Hun har permisjon frem til endt studie.

bilde annka

Ann Kathrin er ringe-vikar i Snehvit. Hun er utdannet barn- og ungdomsarbeider. Ann Kathrin er ei sprudlende jente med masse kreativitet.

Eier av barnehagen

Grethe

Grethe Sigbjørnsen er eier og styrer i barnehagen. Grethe har ansvar for administrative oppgaver og økonomi.

“Jeg brenner for arbeidet mitt og kan nok til tider bli litt overengasjert. Da er det godt å ha medarbeidere rundt seg som er like engasjerte, elsker jobben sin og vil alt det beste for barna. Det pedagogiske innholdet i barnehagen er viktig og vi skal sammen jobbe målrettet mot de planer vi har satt i fellesskap. kjærlighet, omsorg, lek, humor, anerkjennelse, medvirkning, raushet, motivasjon og likeverd er noen av våre viktigste ingredienser i hverdagen. Jeg prøver å få til daglig kontakt med barn og medarbeidere”.

“Jeg er utrolig stolt over alle de flotte medarbeiderne i Snehvit familiebarnehage. De gjør en fantastisk jobb med å skape trygghet og glede i barnas hverdag. Det er disse utrolig flotte menneskene som gjør vår barnehage til en læringsarena av beste slag”.

Barnehageåret 2016/2017 deltok Grethe på Barnehagefaglig grunnkompetanse, “Den gode assistenten – en forutsetning for kvalitet i barnehagen”, med Kari Pape. En del av Fylkesmannens arbeid for kompetanseheving i barnehagene.