Home   Om barnehagen

Om barnehagen

 5

 

REALFAGSBARNEHAGE

Her kan dere lese mer om realfag i barnehagen vår PLAN FOR REALFAG SNEHVIT

Om Snehvit familiebarnehage

August 2000 åpnet Snehvit familiebarnehage. Siden den gang har det vært fult hus og vi har fått gleden av å bli kjent med mange flotte barn og deres familier. Det er trygt og godt for et lite barn og begynne i en barnehage der det er en liten barnegruppe. Den voksne har max 5 barn og vi har god tid til å se hvert enkelt barn. Snehvit er en pedagogisk virksomhet og det stilles krav til vårt pedagogiske innhold. Vi vil hele tiden øke vår kompetanse slik at deres barn får det beste tilbudet.

I perioden frem til ca 2010 var vi opp imot 14 familiebarnehager i Arendal kommune. Etter dette var det flere som avviklet sin drift og noen har blitt ordinære barnehager. I dag er det bare 3 familiebarnehager igjen.  Vi kan med stolthet si at vi er den eldste barnehagen med denne form for drift.

Snehvit familiebarnehage skal skape trygghet og glede. Det settes stor fokus på humor og latter i hverdagen.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene.

 

Snehvit familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 1 avdeling. Barnehagen ble godkjent for 6 plasser i 2000. Det ble utvidet og godkjent for 2 nye plasser fra 01.08.2001. Ytterligere 2 plasser ble godkjent f om januar 2002.

Hele kjellerleiligheten er godkjent til bruk for barnehagen. Ute disponerer barnehagen hele hagen foran huset og inngangspartiet. Vi har også mange turer i nærmiljøet.

Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende:
– Førskolelærer og eier planlegger det administrative
– Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med førskolelærer
– Eier tar seg av økonomien
Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt førskolelærer minst 13 timer pr. uke.

Åpningstider:
Mandag – Fredag 07.30 – 16.30
Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 7. august. Banehagen har også ferie i romjula. De inneklemte dagene i påsken har barnehagen stengt. Se mer info i barnehagens vedtekter.

 

Arendal kommune skal føre tilsyn med alle virksomheter etter barnehageloven § 16.

Snehvit har vært gjennom 1 webbasert tilsyn våren 2013 og 1 tilsyn i forhold til Helse, miljø og sikkerhet, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. Februar 2014 hadde vi pedagogisk tilsyn med Barnehage- og skolekontoret. Tilsynet gikk ut på foreldremedvirkning, informasjonsutvikling, barns utvikling og barnehagens pedagogiske innhold. Hvert år gjennomfører barnehagen kommunens webtilsyn.

Vi setter stor pris på at kommunen gjennomfører disse tilsyn. Snehvit har et godt samarbeid med Arendal kommune og vi er svært stolte over arbeidsplassen vår. Personalet gleder seg til å vise alt det de gjør for de fantastiske barna og deres foresatte :)

Her kan dere lese rapporter for våre tilsyn:

tilsynsrapport miljørettet helsevern 2013

PEDAGOGISK TILSYN