Home   REALFAG I BARNEHAGEN

REALFAG I BARNEHAGEN

Fra januar 2016  ble vi med i kommunens realfagprosjekt. Det har vært en fantastisk spennende og inspirerende reise. Som voksen i barnehagen har vi lært oss ny måte å tenke på og endret måten vi tilegner barna erfaringer/læring på. Vi stopper opp, spør oss selv hva som egentlig skjer, undrer oss sammen med barna, eksperimenterer og kommer frem til løsninger sammen. Når vi spør barna om hva de mener skjer, er det utrolig inspirerende å høre alle de kloke og gode svara barna uttrykker.

Voksne er mer bevisst i hverdagen og ser muligheter i den leken barna er i. Derfor vil spontane realfagspørsmål være en stor del av barnehagehverdagen vår. De planlagte aktivitetene legges frem på en spennende, leken og inspirerende måte.

Hvordan jobber vi med realfagspørsmål?

Boken «Realfag i barnehagen» har inspirert oss utrolig masse og er en kilde til hvordan vi i Snehvit jobber helt annerledes med å tilegne barn kunnskap. Vi gir dem erfaringer på en engasjerende og medvirkende måte.

Hva lurer vi på? Hva/Hvordan/Hvorfor? Vi holder på barnas nysgjerrighet og undring over spørsmålet. Vi diskuterer og kommer frem til en foreløpig forståelse/hypotese. Vi eksperimenterer og kommer frem til et fasitsvar/naturens lovmessighet. Vi dokumenterer, observerer underveis og evaluerer.

Ulike realfagtemaer vi skal gjennom i løpet av barnehageåret:

Fagområdet natur, miljø og teknologi

 • Naturens mangfold
 • Naturfenomener og fysiske lover
 • Hvordan ta vare på naturen
 • Dyr og dyreliv
 • Redskaper og teknologi
 • Menneskets livssyklus

Fagområdet antall, rom og form

 • Tall, mengder og telling
 • Størrelse, plassering og rekkefølge
 • Romforståelse
 • Form og farge
 • Sortering