Home   Vårt tilbud

Vårt tilbud

Snehvit familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 1 avdeling. Barnehagen ble godkjent for 6 plasser i 2000. Det ble utvidet og godkjent for 2 nye plasser fra 01.08.2001. Ytterligere 2 plasser ble godkjent f om januar 2002.

Hele kjellerleiligheten er godkjent til bruk for barnehagen. Ute disponerer barnehagen hele hagen foran huset og inngangspartiet. Vi har også mange turer i nærmiljøet.

Brosjyre Snehvit 2021